Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Szolgáltatási Feltételek a www.tritonlab.hu (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként (a továbbiakban: Felhasználó) használatával elfogad. Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezt a felhelyezést.

1. Szolgáltató

A www.tritonlab.hu weboldalt a TritonLife Labs Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti:
Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.
Elektronikus levelezési címe:/ info@tritonlab.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-374830
Adószáma: 28806558-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma:
Postai levelezési címe: 1134. Budapest Róbert Károly körút 64-66.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: ELIN.hu Kft (www.elin.hu)

2. Felhasználás

A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozólag, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, megrendelője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját.
Ön a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá az Ön adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

3. Adatvédelem

A Weboldal igénybevétele során az Ön által megosztott adatok és információk kezelésére vonatkozóan, kérjük, olvassa el Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkat a
www.tritonlab.com/privacy oldalon.

4. IT-biztonság

Cégünk megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására is. Az Internet azonban nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk esetére.

5. Szellemi tulajdon

A Weboldal megjelenítése és tartalma együttesen eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, amely szerzői jogvédelem alatt áll.
Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat a felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek.

6. Reklámok

A Weboldalon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a reklámok Weboldalon történő elhelyezése során a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) előírásai alapján jár el.

7. Szolgáltató felelősségének kizárása

A Weboldalon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, hanem pusztán tájékoztató jellegűek. Kérjük, betegség, egészségügyi panaszok esetén forduljon orvosához.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.
Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából, vagy esetleges elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal honlapjáról esetlegesen elérhető, nem a TritonLife Labs Egészségügyi Szolgáltató Kft. által működtetett más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató honlapjára mutató más, nem a TritonLife Labs Egészségügyi Szolgáltató Kft. által működtetett internetes honlapok tartalmáért.

9. Egyéb

Jelen Szolgáltatási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
  • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.